درباره‌ی سامانه‌ی چک آیتول

سامانه چک اپراتوری آیتول، در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور ایجاد فضایی برابر و اشتغال‌زایی برای هموطنان گرامی راه‌اندازی شده است. در سامانه چک اپراتوری آیتول میتوان با تصحیح و وارد کردن پلاک خودرو علاوه بر ارزش آفرینی، در تکمیل حوزه‌ی‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات مبتنی بر پلاک خودرو، کسب درآمد نیز کرد.